ඩ්‍රෝන හෝ නියමුවන් රහිත ගුවන් යානා සඳහා ලංකාවේ පවතින නීති

මෙය 1950 න් පසු ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානය විසින් සකස් කල නීති පද්ධතිය ලංකාවටත් එලෙසින්ම බල පවතිනවා. ලංකාවේ දී මෙය සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලබන අතර එය 2010, 14 වැනි පණත අනුව ක්‍රියාත්මක වේ. මෙය 2017.01.10 වැනිදා සංශෝධනය විය. ඒ අනුව පහත ඇති නීති රීති ලංකාවේ ගුවන් ගත කරන්නා වූ සියලුම Drone සහ සැහැල්ලු ගුවන් යානා සියල්ල සඳහා බල පැවැත්වේ.

මේ යටතේ සියලු සැහැල්ලු ගුවන් යානා සහ ඩ්‍රෝන වර්ග ප්‍රධාන කොටස් 4 කට වර්ගීකරණය කෙරේ.
A වර්ගය - මේ යටතේ 25kg ට වඩා වැඩි දුරස්ථ පාලක ගුවන් යානා හා ඩ්‍රෝන වර්ග ඇතුලත් වේ.
B වර්ගය - මේ යටතේ 1kg සහ 25kg අතර දුරස්ථ පාලක ගුවන් යානා හා ඩ්‍රෝන වර්ග ඇතුලත් වේ.
C වර්ගය - මේ යටතේ 200g සිට 1kg දක්වා දුරස්ථ පාලක ගුවන් යානා හා ඩ්‍රෝන වර්ග ඇතුලත් වේ.
D වර්ගය - මේ යටතේ 200g ට අඩු දුරස්ථ පාලක ගුවන් යානා හා ඩ්‍රෝන වර්ග ඇතුලත් වේ.

A වර්ගය
දැනට මේ වර්ගය ලංකාවේ භාවිතා වන්නේ නැතත් ඉදිරි කාලයේ මේ වර්ගයද ලංකාවට ගෙන්වනු ඇත. මෙය පියාසර කරවන්නේ නම් ඒ සඳහා ගුවන් යානාවක් සඳහා බලපවත්වන්නා වූ සියලු නීති රීති වලංගු වනු ඇත. ඒ නිසා ඒ සඳහා අදාල ලියාපදිංචි කිරීම් හා පුහුණු වීම්, පැදවීමේ බලපත්‍ර ආදී සියලු ලිපිලේඛණ තිබිය යුතුය.

B වර්ගය
ලංකාවේ දැනට තිබෙන්නා වූ වෘත්තීමය ඩ්‍රෝන වර්ගසියල්ලම අයත් වන්නේ මේ වර්ගයටයි. කැමරාවක් ඇති දිගුදුර සංඥා මගින් පාලනය වන්නා වූ සියලු ඩ්‍රෝන වර්ග මෙයට අයත් වේ. මේ කාණ්ඩයට අයත් වන්නා වූ ඩ්‍රෝනයක් පියාසර කරවන්නේ නම් ඒ සඳහා අයිතිකරු, ඩ්‍රෝනය හෝ ගුවන් යානය, වෙනත් පදවන්නන් සිටී නම් ඔවුන් යන පාර්ශව තුනම සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ ලියාපදිංචි විය යුතු අතර මෙය වසර දෙකකට වරක් අලුත් කරවා ගත යුතු ද වෙනවා. මෙලෙස ලියාපදිංචි කරවා ගැනීමේදී වුවද ලංකාවේ සියලුතැන් වල මෙය පියාසර කරවන්න බැහැ. වෙනත් ස්ථානයක මෙය පියාසර කරනවා නම් සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ පූර්ව අනුමැතියක් ගන්න වෙනවා.

C වර්ගය
මෙම වර්ගය කැමරාවක් හෝ වෙනත් සංවේදක උපකරණ රහිත නම් ලියාපදිංචි කිරීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කැමරාවක් සහිත වුවත් සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ අවසර ලත් ගෙන්වා බෙදාහරින ආයතනයකින් මිලදී ගැනීමක් සිදු කර තිබේ නම් එම මිලදී ගැනීම සමඟ වෙනම ලියාපදිංචි වීමක් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. මීට අමතරව පියාසැරිය සඳහා D වර්ගය සඳහා බලපැවැත්වෙන නීති ද වලංගු වෙනවා.

D වර්ගය
මෙම වර්ගය කැමරාවක් නැති නම් ලියාපදිංචි කල යුතු වන්නේ නැහැ. නමුත් පියාසර කරනවා නම් අඩි 150ක් දක්වා තමාගේ වත්තේ යවනවා නම් අවසර ලබාගත යුතු වන්නේ නැහැ. නමුත් කැමරාවක් සහිතව දිගුදුර සංඥා සහිතව පියාසර කරනවා නම් පූර්ව අවසරයක් ගැනීම කල යුතු වෙනවා. එමෙන්ම වෙනත් අයෙකුගේ ඉඩමක මෙය පියාසර කරනවා නම් ඒ පුද්ගලයාගෙන් හෝ සමාගමෙන් පූර්ව ලිඛිත අවසරයක් ලබා ගත යුතු වෙනවා. එමෙන්ම වෙනත් තැනක පියාසර කරනවා නම් ලඟම ඇති පොලීසිය මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කරන්නත් ඕන.

සියලු නියමුවන් රහිත ගුවන් යානා හා ගුවන් යානා පදවන්නන් සඳහා පහත නීති වලංගු වේ.
 1. සියලු ගුවන් යානා හෝ ඩ්‍රෝන පදවන්නන් වයස අවුරුදු 18ට වඩා වැඩි විය යුතුය. ඊට අඩු නම් සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්ගේ විශේෂ අවසරයක් ලබාගත යුතුවේ.
 2. A, B, C වර්ග පදවන්නන් සඳහා සෑම විටම අවසර හා බලපත්‍ර තිබිය යුතුවේ.
 3. A, B, C, වර්ග සෑම විටම ඒ සඳහා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ අවසර සහිත ස්ටිකරය සහිතව ගුවන් ගත කල යුතුවේ. එහි ලියාපදිංචි අංකය, අයිතිකරුගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය, ඔහු හෝ ඇයගේ හදිසි සම්බන්ධ කරගැනීම සඳහා දුරකථන අංක ඇතුලත් විය යුතුවේ.
 4. පැයට හැතැප්ම 100ට (නොට් 87) වඩා වැඩි වේගයෙන් පැදවීම තහනම්.
 5. ජනයා රැස්වෙන ස්ථාන වල, රැස්වීම් පැවැත්වෙන ස්ථාන වල, මහා මාර්ග වල, දුම්රිය මාර්ග වල, පුරා විද්‍යා ස්ථාන වල, ජාතික වනෝද්‍යාන තුල හා වෙනත් ආරක්‍ෂක ස්ථාන වල පියාසර කිරීම තහනම් වේ.
 6. සැහැල්ලු ගුවන් යානයේ හෝ ඩ්‍රෝනයෙන් ද්‍රව්‍ය අත්හැරිම, බැනර් හෝ පොස්ටර් එල්ලාගෙන යාම, ඇදගෙන යාම් සිදු කිරීම තහනම් වේ.
 7.  පුද්ගලයන් සිටින ස්ථානයකදී නම් ආසන්නතම පුද්ගලයාගේ සිට මීටර 100ක් දුරින් පියාසර කල යුතුවේ.
 8. සියලු විකරණය කිරීම් තහනම් වේ.
 9. සෑම විටම ගුවන් යානය හෝ ඩ්‍රෝනය ඇසට පෙනෙන මානයේ පැදවිය යුතුවේ. ඒ අනුව පැදවිය හැකි උපරිම දුර කිලෝමීටර 5ක් වන අතර උපරිම උස මීටර 120ක් වේ.
 10. ගමන් කරන වාහනයක සිට පියාසර කරවීම තහනම්.
 11. එකවර ගුවන් යානා හෝ ඩ්‍රෝන කීපයක් පියාසර කරවීම තහනම්.
 12. මත්පැන් හෝ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතාකර හෝ මානසික, ශාරීරික දුබලතා සහිත නම් පියාසර කරවීම තහනම්.
 13. ඩ්‍රෝන නිශ්පාදනය කිරීම, බෙදා හැරීම හෝ කොටස් ගෙන්වීම සඳහා අවසර ලබාගත යුතු අතර නිහ්පාදනය කර විකුනන්නේ නම් විකුණන ලද පුද්ගලයන්ගේ විස්තර තබාගත යුතුවේ. එහිදී විකුණන ලැබූ පුද්ගලයාගේ නම, ලිපිනය, දුරකථන අංකය, ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය තිබිය යුතු අතර ගුවන් යානයේ නිශ්පාදන වර්ගය හෝ ගුවන් යානය හඳුනා ගැනීමේ විස්තර හා වෙනස් සංවේදක අඩංගු නම් ඒ පිලිබඳ විස්තර සටහන් කර තිබුයි යුතුය.
 14. සෑම වසර 2කට වරක් බලපත්‍ර අලුත් කරවාගත යුතුවේ.
 15. A හා B වර්ග අනිවාර්ය වශයෙන් රක්‍ෂණය කල යුතුවේ. එහිදී තුන්වන පාර්ශවය සඳහා ආවරණයක් තිබිය යුතුවේ.
 16. යම් අනතුරක් සිදුවුවහොත් ඒ පිළිබඳව අදාල පොලීසිය දැනුවත් කල යුතු වන අතර පැය 48ක් ඇතුලත සිවිල් ගුවන් සේවා ආරක්‍ෂණ අධිකාරිය දැනුවත් කල යුතුවේ. 
 17. ලාංකිකයෙකු නොවන්නේ නම් ඔහුට හෝ ඇයට තාවකාලික පියාසර අවසරපත් නිකුත් කරනු ලැබේ.

මෙම නීති රීති සියල්ල අභිභවමින් යම් ඩ්‍රෝන හෝ නියමුවන් රහිත ගුවන් යානාවක් පියාසර කරවන්නේ නම් ඒ සඳහා ඇති සාරධර්මයන් ආරක්‍ෂා කරගනිමින් පියාසර කරවීම කලු යුතුවේ. එහිදී පුද්ගලයන්ගේ පෞද්ගලිකත්වයට හානි නොවන අන්දමින් ක්‍රියාත්මක වීම, වන සතුන් හෝ පක්‍ෂින් ගේ ක්‍රියාකාරකම් වලට බාධා නොවන අයුරින් කටයුතු කිරීම වැනි කාරණා පළමුකොටම සිහි තබාගත යුතුවේ.

එමෙන්ම විශේෂ කාර්යයන් සඳහා නිමැවුනු ඩ්‍රෝන ඒ ඒ කාර්යය සඳහා භාවිතා කරන්නේ නම් ඒ කාර්යය වඩා පහසුවෙන් තුන්වන පාර්ශව වලට හානියක් නොවන හෝ හානිය අවම වන අයුරින් භාවිතා කල හැකි වනු ඇත.

මෙනිසා ඩ්‍රෝන හෝ නියමුවන් රහිත සැහැල්ලු ගවන් යානා පියාසර කරන ඔබ මෙි සියල්ල ගැන සැලකිලිමත්ව නිසිආකාරයේ අවසරයක් ඇති පුද්ගලයන් හෝ ආයතන වලින් මිලදී ගත් යානාවක් හෝ ඩ්‍රෝනයක් නිසි තීති අනුව ලියාපදිංචි කරවා පියාසර කිරීමට කටයුතු කිරීමෙන් සියලු පාර්ශව වලට නීතිමය හා ආචාර ධර්ම අනුව කරදර නොවී පහසුවෙන් තම කාර්යයන් ඉටු කරගැනීමට ඉඩ සලස්වනු ඇත

සැඳෑ අඳුර ලොව ගලන වෙලාවට..

සෝමතිලක ජයමහ නම් සංගීතවේදියා අතින් ලියැවෙන මෙම ගීතය සඳහා තනුව යොදන්නේද ගායනා කරනනේද ඔහු විසින්මය. මේ ගීතය පසුපස ඇති කතාන්දරය වරක සෝමතිලක ජයමහ ශූරීන් විසින් පවසා ඇත.

ඔහු සංගීත අධ්‍යාපනය ලබමින් සිටි 1960 අගභාගයේදී ලියැවෙන මෙම ගීතය සඳහා පාදක වන්නේ ඔහු නැවතී සිටි නවාතැන අසල නිවසක නවාතැන් ගෙන සිටි විශ්ව විද්‍යාල ශිෂයාවන් පිරිසකි. දිනක් සවසක ඔහු නවාතැන වෙත පැමිණෙද්දී අඳුර වැටෙමින් කලුවර වන විට සෑම නිවසකම පාහේ කෙරෙන කාර්යයක් ඔහු දකිනවා. ඒ විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍යාවන් තම නේවාසිකාගාරයේ ජනෙල් වසා දමන ආකාරයයි. මෙය දකින ඔහුගේ සිත තුල "සැඳෑ අඳුර ලොව ගලන වෙලාවට.. කවුලු පියන්පත් වැසෙන වෙලාවට..." යන පද වැල නිතැතින්ම ඇතිවෙයි. එය පාදක කොට ගනිමින් එයට ප්‍රේමය හා විරහව එක් කර ගීතය රචනා වෙද්දී සෝමතිලක ජයමහ ශූරීන් ප්‍රේමවන්තයෙකු වී ද නොමැත්තේය.  1969 වසරේදී ගුවන් විදුලියේ මෙම ගීතය ගායනා කල අතර 197 වසරේදී රටපුරා පැවති භීෂණ වාතාවරණය සමඟ මෙය සෑම දිනකම පාහේ විකාශණය විය. කෙසේ හෝ වේවා මෙම ගීතයේ පද වලට අපූර්ව ආකාරයකින් යෙදුනු තනුව නිසාවෙන් සැඳෑ කාලයක සවන් දෙන්නට අපූරු ගීතයක් ලෙස බිහිව තිබේ.

සැදෑ අඳුර ලොව ගලන ‍වෙලාවට
කවුළු පියන්පත් වැසෙන වෙලාවට
දහසක් දොම්නස් සිහින පවුරු මැද
තනිවුන ඔබෙ සුසුමන් සෙමින් විත්
මගෙ සවනත පාරයි

ගීතය ලියැවෙන්නට පාදක වූ සිදුවීම කෙසේ වෙතත් මෙතැනදී නම් සැඳෑ අඳුර ලෙස හැඳින්වෙන්නේ ජීවිතයේ සැඳෑ කාලය යැයිය මට සිතේ. සදා තනිකඩ ප්‍රේමවන්තයෙකුගේ ජීවතයේ තරුණ බවේ අවසන් කාලය ගත කරන්නා වූ කාලයක් මතක් කරදෙන පලමු පද පෙල එය තහවුරු කරන්නේ කවුලු පියන්පත් වැසෙන වෙලාවට යන්නෙනි. ඔහු තනි වී ඇතත් ඒ තනිය දැනෙන්නට පටන් ගත් විට ඇය හා ගත කල සමය, ඇයගේ සුසුම් හඬ ඔහුට ඇසෙන්නට පටන් ගනී. දුක් දොම්නස් සිහින වලට ඇති මාර්ගය හරස් කරද්දී ඇගේ මතකයන් ඇවිත් ඔහුට කරදර කරයි. එය ම ඔහුගේ ප්‍රථම ප්‍රේමයෙන් වියෝ වූ පසු දෙවැන්නෙකු වෙනුවෙන් හිතේ තැනක් ඇති නොවීමට හේතු කාරණා වී ඇති බව පෙනේ.

තෙරක් නොමැති සිතුවිලි සයුරක් මැද
සරන විටදි රැය ගෙවෙන තුරාවට
මහද සෙනෙහෙ ඔරුවේ නැගී ඔබ
එතෙර වන්න නිබදේ - නිදි ලොව වෙත
එතෙර වන්න නිබදේ...

කෙළවරක් නොපෙනෙන තැනක් විදිහට උදාහරණ මතක් කරද්දී පළමුව සිතට නැගෙන්නා වූ උදාහරනය වන්නේ මහා සාගරයයි. ඔහුගේ සිතිවිලිද ඒ වැන්නේය. ඒ මෙන්ම ඇයද එසේ සිතුවිලි වල ගිලී ඇති බව එහු උපකල්පනය කර ඇති බව පෙනේ. සමහර විටෙක ඔවුන් වෙන්කර ඇතිතේ ඔවුන්ගේ අභිමතය පරිදි නොවේ විය හැකිය. ඇයද එසේ සිතිවිලි වල ගිලී රැය ගෙවනවා නම් ඔහුගේ සෙනෙහස නැමැති ඔරුවට ගොඩවෙලා නිදා ගන්න කියන එක ඔහු කියනවා. ඒ ඔහු විඳින්නා වූ විරහ වේදනාව ඇයට විඳින්නට නොලැබේවා කියා සිතන සිතිවිල්ලක් සමඟම ඇයව ඒ විරහ වේදනාවෙන් ගලවා ගැනීම සඳහා ප්‍රේමවන්තයා විසින් දරන අසාර්ථක උස්සාහයක්ම පමනක් විය හැක. නමුත් එහු තවමත් ඇයට ආදරය කරන බවට මීට වඩා අපූර්ව ආකාරයෙන් පැවසිය හැකිද?

නිමල පැතුම් සපුරාගෙන හද තුල
සිහින ලොවින් නෙත හැරෙන වෙලාවට
අරුණළු නැගෙන පැයේ කුසුමක් වෙමි
ජීවින මල් ගොමුවේ - ඔබෙ ආදර
ජීවන මල් ගොමුවේ

නිර්මල පැතුම් එක්ක සුවබර නින්දක අවසානයේ ඔබ උදෑසනින් අවදි වෙද්දී ඔබේ ජීවිතය නමැති මල් ගොමුව තුල එක මලක් වෙලා ඉන්නම් කියල ප්‍රේමවන්තයා පවසනවා. ඒ ඇයගේ නින්ද නැති වෙන තරම් ඇයට තමා මතක් නොවී සුවබර නින්දක් ලබන්න යන සැබෑ ප්‍රේමවන්තයෙකුගේ ප්‍රාර්ථනයත් ඇයව නිරතුරු දකිමින් ඔහුගේ සිත සනසා ගන්නට දරන්නා වූ උත්සාහයත් පෙන්නුම් කරමිනි. පරාජිත ප්‍රේමවන්තයෙකුට විරහ වේදනාව මඳක් අස්වසන්නට ප්‍රේමවන්තිය නොදැන ඇය දකින්නට ලැබීම තරම් දෙයක් කොහිදැයි ප්‍රේමවන්තයන්ම දන්නවා ඇත.

ගීතය තුල ඇති ප්‍රේමයේ ගැඹුරු තැන් ස්පර්හ කරන ආකාරයේ අපූර්වත්වය නිසාවෙන්ම නිහඬ නිසල සවසක මේ ගීතය විඳින්නට යැයි මා ඔබට ආරාධනා කරනවා. එහි ඇති සංගීතය සමඟ මුහුව ඇති විරහව හා පාලුව නොදැනෙන්නනේ නම් හේ තුල සංවේදනයන් තිබේ දැයි යන්නද සැක සහිතය.

සැදෑ අඳුර ලොව ගලන ‍වෙලාවට
කවුළු පියන්පත් වැසෙන වෙලාවට//
දහසක් දොම්නස් සිහින පවුරු මැද
තනිවුන ඔබෙ සුසුමන් සෙමින් විත්
මගෙ සවනත පාරයි...//
සැදෑ අඳුර ලොව ගලන ‍වෙලාවට
කවුළු පියන්පත් වැසෙන වෙලාවට

තෙරක් නොමැති සිතුවිලි සයුරක් මැද
සරන විටදි රැය ගෙවෙන තුරාවට...//
මහද සෙනෙහෙ ඔරුවේ නැගී ඔබ
එතෙර වන්න නිබදේ - නිදි ලොව වෙත
එතෙර වන්න නිබදේ...

සැදෑ අඳුර ලොව ගලන ‍වෙලාවට
කවුළු පියන්පත් වැසෙන වෙලාවට

නිමල පැතුම් සපුරාගෙන හද තුල
සිහින ලොවින් නෙත හැරෙන වෙලාවට...//
අරුණළු නැගෙන පැයේ කුසුමක් වෙමි
ජීවින මල් ගොමුවේ - ඔබෙ ආදර
ජීවන මල් ගොමුවේ...//

සැදෑ අඳුර ලොව ගලන ‍වෙලාවට
කවුළු පියන්පත් වැසෙන වෙලාවට

ගායනය, පද රචනය හා සංගීතය - සෝමතිලක ජයමහ