2019 දෙසැම්බර් 26 වන දා වලයාකාර සූර්ය ග්‍රහණයක්


පෘථිවිය දින 365ක් පුරා සූර්යා වටා ගමන් ගන්නා සේම චන්ද්‍රයා දින 27.3කට වරක් පෘථිවිය වටා ගමන් කරයි. මෙම ගමනේ දී ඇතැමි විටක චන්ද්‍රයා, සූර්යයා සහ පෘථිවිය අතරට පැමිණීම නිසා පෘථිවි වාසීන්ට සූර්යයා පූර්ණව හෝ අර්ධ වශයෙන් නොපෙනී යයි.  මෙම සංසිද්ධිය සූර්ය ග්‍රහණයක් ලෙස හැදින්වේ. මෙලෙස පූර්ණ වශයෙන් සූර්යයා නොපෙනී යාම පූර්ණ සූර්ය ග්‍රහණයක් ලෙසද අර්ධ වශයෙන් සූර්යයා නොපෙනී යාම අර්ධ සූර්ය  ග්‍රහණයක් ලෙසද හැදින්වේ. 

සූර්ය ග්‍රහණයක දී චන්ද්‍රයාගේ සෙවනැල්ලෙහි ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් හදුනාගත හැකිවේ.
1.       පූර්ණ ඡායාව (Umbra)

2.       උප ඡායාව (Penumbra)

මෙහි දී පූර්ණ ඡායාව තුල සිටින අයෙකුට පූර්ණ සූර්ය ග්‍රහණයක් දිස්වන අතර උප ඡායාව තුල සිටින අයෙකුට අර්ධ සූර්යග්‍ර හණයක් දිස්වේ. තවද පාථිවිය වටා චන්ද්‍රයාගේ ගමන ඉලිප්සාකාර වන බැවින් චන්ද්‍රයාගේ සෙවනැල්ල තුල පෘථිවිය ආකාර දෙකකින් පිහිටිය හැකිය. එනම් කෙටි අරය ඇති අවස්ථාවක සහ දිගු අරය ඇති අවස්ථාවක වශයෙනි. එහිදී කෙටි අරය ඇති අවස්ථාවක සූර්ය ග්‍රහණයක් ඇති වීමේදී පූර්ණ සූර්ය ග්‍රහණ අවස්ථාවේ දී කලු පැහැති වෘත්තයක් පමණක් දැකිය හැකි වන අතර දිගු අරය ඇති අවස්ථාවේ දී පූර්ණ සූර්ය ග්‍රහණය අවස්ථාවේ දී කලු පැහැකි වෘත්තයක් වටා දීප්තිමත් මුදුවක් ආකාරයෙන් සූර්යයා දැකිය හැකි වේ. එය වලයාකාර සූර්ය ග්‍රහණයක් ලෙස හැදින්වේ.


සූර්ය ග්‍රහණයක දී චන්ද්‍රයාගේ සෙවනල්ල මගින් ආසන්න වශයෙන් වර්ග කිලෝමීටර 160ක පමණ ප්‍රමාණයක් වසා ගනු ලැබේ. නමුත් පෘථිවියේ ගමන නිසා මෙම ප්‍රමාණය වෙනස් විය හැකිය. ඒ මෙන්ම චන්ද්‍රයා මගින් සූර්යා වසා සිටින උපරිම කාලය මිනිත්තු 7කුත් තත්ත්පර 30ක් වේ. 
මෙලෙස සූර්ය ග්‍රහණ ඇති වීම කලාතුරකින් සිදුවන සංසිද්ධියක් වන බැවින් ලොව වටා බොහෝ පිරිස් මෙම සංසිද්ධිය සියැසින් දැක ගැනීමට කැමැත්තක් දක්වනු දැකිය හැකිය. ලොව විවිධ ස්ථාන වලට විවිධ කාල වලදී විවිධාකාරයෙන් සූර්ය ග්‍රහණ දැකිය හැකි වන අතර ලංකාවට 2007 වසරේ මාර්තු 19 වන දින අර්ධ සූර්ය ග්‍රහණයක් ද 2010 ජනවාරි 15 වන දින වලයාකාර සූර්ය ග්‍රහණයක් ද දැකිය හැකි විය. මෙම වසරේ සෙසැම්බර් මස 26 වන දා ලංකාවට දිස්වන්නේ ද වලයාකාර සූර්ය ග්‍රහණයකි. තවද 2022 ඔක්තොම්බර් 25 වන දින අර්ධ සූර්ය ග්‍රහණයක් ද ශ්‍රි ලංකාවට දිස්වනු ඇත.
මෙම වලායාකාර සූර්ය ග්‍රහණය පෘථිවයට දිස්වීම ආරම්භ වන ස්ථානයේ දී අර්ධ සූර්යග්‍රහණය දිස්වීම ආරම්භ වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ වේලාවෙන් උදෑසන 7.59ට වන අතර පූර්ණ සූර්ය ග්‍රහණය දිස්වීම ආරම්භ වීම උසෑසන 9.04ට සිදු වේ. සූර්ය ග්‍රහණයේ උපරිම අවස්ථාව උදෑසන 10.47ට සිදු වන අතර පූර්ණ සූර්ය ග්‍රහණයේ අවසානය දහවල් 12.30ට සිදු වේ. අර්ධ සූර්ය ග්‍රහණය අවසානය සිදු වන්නේ පස්වරු 1.35ට ය. නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේ අයට මෙය දිස්වීම ආරම්භ වන්නේ උදෑසන 8.08ට වන අතර අවසානය උදෑසන 11.27ට පමණ සිදු වේ.

දක්වා ඇති ශ්‍රී ලංකා සිතියමේ ඇති A, B සහ C ලෙස දක්ව ඇති වර්ණ කලාප තුනෙහි සූර්ය ග්‍රහණය දිස්වන ආකාරය පහත දක්වා ඇත.


A
B
C
හිරු වැසී යන ප්‍රමාණය
93.5%
91.5%
88.6%
සම්පූර්ණ ග්‍රහණ කාලය
පැය 3 මිනි. 11 තත්. 48
පැය 3 මිනි. 15 තත්. 55
පැය 3 මිනි. 13 තත්. 38
වලයාකාර සූර්ය ග්‍රහණය පවතින කාලය
මිනිත්තු 3 තත්පර 11
වලයාකාරව දිස් නොවේ
වලයාකාරව දිස් නොවේ
අර්ධ සූර්ය ග්‍රහණය ආරම්භය
පෙ. ව. 08.08.57
පෙ. ව. 08.11.11
පෙ. ව. 08.10.35
පූර්ණ සූර්ය ග්‍රහණයේ ආරම්භය
පෙ. ව. 09.33.38
පූර්ණව වැසී නොයයි
පූර්ණව වැසී නොයයි
උපරිම අවස්ථාව
පෙ. ව. 09.35.13
පෙ. ව. 09.39.22
පෙ. ව. 09.37.45
පූර්ණ සූර්ය ග්‍රහණයේ අවසානය
පෙ. ව. 09.36.49
පූර්ණව වැසී නොයයි
පූර්ණව වැසී නොයයි
අර්ධ සූර්ය ග්‍රහණය අවසානය
පෙ. ව. 11.20.45
පෙ. ව. 11.27.06
පෙ. ව. 11.24.13

මෙහි දී වලයාකාර අවස්ථාව දිස්වන්නේ  A ලෙස දක්වා ඇති උතුරු ප්‍රදේශයේ  සහ නැගෙනහිර ප්‍රදේශයේ සිටින අයට පමණක් වන අතර B හා C කලාප වල සිටින අයට අර්ධ සූර්ය ග්‍රහණයක් ආකාරයෙන් දිස්වනු ඇත.

A කලාපයට සූර්ය ග්‍රහණය දිස්වන ආකාරය

B සහ C කලාප වලට සූර්යග්‍රහණය දිස්වන ආකාරය
සූර්ය ග්‍රහණයක් නිරීක්‍ෂණය කරනවා නම් කිසිදු විටක පියවි ඇසින් නොබැලිය යුතු අතර ඒ සදහා සකසා ඇති ඇස් ආවරණ භාවිතා කිරීම වඩාත් සුදුසු වේ. එසේ නැතිනම් පෑස්සුම් කරුවන් භාවිතා කරන ඇස් ආවරණ සුදුසු වේ. නමුත් එමගින් වුවද වැඩි වේලාවක් හිරු දෙස බලා සිටීම නොකළ යුතුය. එසේ සිදු කිරීම මගින් සදාකාලික අන්ධභාවයට පත්වීමේ අවධානමක් පවතී. සූර්ය ග්‍රහණයේ ඡායාව දර්පණයක් හෝ දූරේක්‍ෂයක් මගින් තිරයකට පතිත කිරීම මගින් නිරීක්‍ෂණය කිරීම ද සිදු කල හැකිය.

පොකට් ගැහිල්ලේ අලුත්ම විධිය - සංවිධානාත්මක අපරාධ

මේ කියන්න යන්නේ බොහෝමයක් අය මේ වෙද්දී මුහුණ දෙන අවාසනාවන්ත සිද්ධියක් ගැන. ඒ තමයි පොකට් ගැහිල්ල. මේක ගම්බදව වගේම නගරයේත් සිදුවෙන සිද්ධියක්. ඒ වගේම තමයි පොකට් ගැහිල්ල අද ඊයේ පටන් ගත්ත දෙයක් නම් නෙවෙයි.
ඉස්සර නම් පොකට් ගහන එකා තනිවම එනවා නැත්තම් එක යාලුවෙක් එක්ක එනවා. ඒ ඇවිත් පොකට් එක ගහගෙන ගියාම අපි පොලීසියට පැමිණිලි කරල මාස ගානකට පස්සේ ඒකාව කුදලන් ඇවිත් දඩුවම් නියම කරනවා. නමුත් අද කොළඹ අවට මෙම සිද්ධිය වෙනස්ම විධියකට සිදු වෙන්න පටන් අරන්. ඒ කල්ලියක් විදිහට පොකට් ගහන්න පටන් ගත්තු එක.

කොළඹ ඇවිදින සාමාන්‍ය අය වගේ හැසිරෙමින් බස් වල වගේම පාර තොටේත් මේ කල්ලියේ සාමාජිකයින් ඉන්නවා. ඒ අයගේ දාමයේ පහලින්ම ඉන්නේ පොකට් එකට විදින්න හැකියාව තියෙන දක්‍ෂයින්. ඔවුන් සල්ලි තියෙන පොකට් ගැන වගේම මිනිසුන්ට සිදුවෙන පොඩි පොඩි අත්වැරදීම් ගැන හොද අවධානයෙන් ඉන්නවා. බෑග් එකක් ගත්ත වයසක කෙනෙක්, වැඩ ඇරිල එන තරුණයෙක්, වීදි වෙලෙන්දෙක් වගේ රෑප වලින් එන මේ අය බස් එකට ටිකට් දෙන්න පරිස් එක අදිනකම්, කඩේ බඩු ගන්න පර්ස් එක අදිනකම් හොදින් බලන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ පර්ස් එක දාන තැන ගැනත් හොදින් බලාගෙන ඉන්නේ ඒ ඒ පර්ස් වල තියෙන මුදල ගැනත් හොද අවධානයෙන්. සමහර වෙලාවල් වලදී දෙදෙනෙක් වශයෙන් ඇවිත් එකෙක් ඔත්තු වලල අනිකා දැනුවත් කරනවා අනෙකා ඉස් එකේ ෆුට්බෝඩ් එකේ ඉදන් වැඩේ දීල මාරු වෙනවා. 

මේ පොකට් ගහන සියලු දෙනා ඒ ඒ අය එකතු කර ගන්න පර්ස් දවසේ එක තැනකට එකතු කරනවා. මේ සදහා තමයි දම්වැලේ දෙවැනි පිරිස ඉන්නේ. ඒවායේ තියෙන බැංකු කාර්ඩ්, අයිඩී ආදිය වෙනම ගොඩවල් වලට එකතු කරනවා වගේම ක්‍රෙඩිට් කාර්ඩ් පාවිච්චි කරල ලගම තියෙන CCTV නති පොඩි කඩේකින් ඒ කාර්ඩ් එක හිස් කරන්නත් අමතක කරන්නේ නෑ. සමහර වයසක අය බැකු කාර්ඩ් අංකේ පර්ස් එකේ දාගෙන ඉන්න අවස්ථා තියෙනවා. එහෙම අවස්ථාවක් වුනොත් නම් සොරිම තමා. මේ සදහා තමයි දම්වැලේ තෙවැනි පිරිස ඉන්නේ.
මේ සියල්ල අවසක් ඇතුලේ කරන මොවුන් සියලු හැදුනුම්පත්, ලයිසන් ආදිය එකට ගැට ගහල ඒවායේ තියෙන සම්බන්ධ කල හැකි දුරකතන අංක වලට කතා කරල අයිතිකාරයා සම්බන්ධ කර ගන්නවා. මේ සදහා තවත් පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ අය මේ සියලු මිටි අදාල අයිතිකරුවන් සොයා ගිහින් දෙනවා. කුණු කූඩෙක තිබුල හම්බුනා. බිම තිබිල ලැබුනා. වගේ උත්තර දීල ඉක්මනින්ම මාරු වෙන මොවුන් හැකි නම් තව කීයක් හරි අයිතිකාරයාගෙන කඩා ගන්නත් බලනවා.

මේ මුදල් සියල්ල පසුව බෙදා ගන්නවා. කොහොම වුනත් නරකම දේ තමයි මේ පිළිබදව බොහෝමයක් බස් වල කොන්දොස්තරලාත් දැනුවත්. ඒ වුනාට කතා කරන්නේ නම් නෑ. ඇහුවොත් කියන්නේ දවසක් ඇතුලත හම්බවෙයි මහත්තය කියලයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පොලීසියට ගියත් සතියක් බලන්න කියලයි. නමුත් ඒ සතිය ඇතුලේ අපරාධකරුවන් තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය ඉටු කර ගන්නවා. කවදාවත් නඩුවක් නැති නිසා පරීක්‍ෂන වෙන්නේ නෑ. ඒ විතරක් නෙවෙයි පර්ස් එකේ අයිතිකාරයාට නඩු දාන්න තරම් හේතුවකුත් නෑ. මොකද සල්ලි ඇරෙන්න නැති වුන දෙයක් නෑ. සල්ලි තිබුණා කියල ඔප්පු කරන්නත් බෑ. මොකද සල්ලි වල අංක මතක තියාගෙන ගනුදෙනු කරන්න බෑනේ. 

කොහෙම වුනත් මේ වෙද්දී දෙමටගොඩ, බොරැල්ල, මරදාන ආශ්‍රිතව සෑහෙන පිරිසක් මෙම අපරාධය සදහා සහය දක්වමින් ඉන්නවා. ඒ නිසා ඔයාල සතු වටින දේවල් පර්ස් එකේ නොදා වෙන තැනක තියනවා නම් හොදයි. ඒ වගේම මග කොහෙදිවත් පර්ස් එක ඇදල එහෙම නැනිනම් වටින දේවල් තියෙන තැනින් ඇදල ගන්න එපා. මේ අය ඔයාලට නොදැනෙන්න බෑග් ඇරල වුනත් වටින දේවල් ගන්න දක්‍ෂ නිසා බොහෝම පරිස්සමින් මග දිගට කටයුතු කරන්න. 

මේ වගේ අපරාධ වලක්වන්න ක්‍රමවේද ඇති වෙනවා නම් හොදයි. ඒ වගේම ඒ ඒ අයට අවස්තාවක් නොදී ඉන්නවා නම් ඊටත් වඩා හොදයි. 

ජය!

සිංහල සිංදු කියන........

මේ ගීතය සත්‍ය සිදුවීමක් ඇසුරින් රත්න ශ්‍රී විජේසිංහයන් අතින් ලියවුනා කියල තමයි කියවෙන්නේ. 1992 දී විතර දවසක විශාරද ගුණදාස කපුගේ ශූරීන් රත්න ශ්‍රී විජේසිංහයන්ට කතා කරනවා ඒ් ඒ් කාලේ තිබුන සඟරාවක තිබුන ලිපියක් ගැන කියවන්න කියල සඳහන් කරන්න. අන්න ඒ් ලිපියේ තිබුන කතාවෙන් තමයි මේ ගීතය ලියැවෙන්නේ. ඒ් තිබුන කතාවේ සාරාංශය මෙහෙමයි.

දකුණු පලාතේ කඹුරුපිටියේ කාන්තාවක් වුන විනීතා සමරසිංහ ගුණසේකර නැමැති පොලිස් කාන්තාවක් කොළඹ පොලිස් ස්ථානයක සේවය කරන කාලයේ දී උතුරෙන් ආව දෙමළ තරුණයෙක් වුන ඒස්. නඩේශන් නැමැති තරුණයෙක් ඒක්ක ආදරයෙන් බැඳෙනවා. නමුත් මේ ආදරයට දෙපාර්ශවයෙන්ම විරුද්ධ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම තරුණියගේ පවුල් වල උදවිය. නමුත් මේ සියලු බාධක අතරේම මේ දෙන්නා විවාහ වෙනවා. මේ අතරේ 83 කළබල ඇතිවෙනවා. ඒ් ගැටුම්වලින් කළකිරෙන දෙමළ තරුණයා තම අලුත් මනමාලිත් අරගෙන උතුරුට යනවා. මෙන්න මේ කතාව පදනම් කරගෙන තමයි ගීතය ලියැවෙන්නේ.

සිංහල සිංදු කියන
නළලේ තිලක තියන කිරිල්ලී...
තුඩින් හදවතක් අරගෙන
ගිණිගත් තල් අරඹට ආවාදෝ ඉගිල්ලී...

මේ තරුණිය ගැන තරුණයා කියන කතාවකින් තමයි ගීතය ආරම්භ වෙන්නේ. මේ සිංහල කතා කරන නමුත් නළලේ තිලකයක් තියාගෙන ඉන්න කිරිල්ලිය, තමන්ගේ ආදරවන්තිය තමන්ගේ ආදරය නිසාවෙන් මේ යුද්ධයෙන් ගිණිගෙන දැවෙන උතුරුකරයට ඇවිත්. ඇයි ආවේ? මේ ආදරය නිසාමද?

දිව නුහුරු බසින් පෙම් කවි කී
කුරුල්ලාට වශීවී..
ගිනි මලින් තැනූ මල් පොකුරක්
අතට ගත්ත මනාලී..
මධුසමේ මධුර කටු අතරේ
පිපී වැනුන සුරූපී...

දෙමළ තරුණයාට හරිහැටි සිංහලත් බෑ. නමුත් ඒ් කැඩිච්ච සිංහලෙන් කියපු ආදර බස් වලට රැවටිලා ද ඒ් ආදරයට වශී වෙලා ද යුද්ධයෙන් විනාශ වෙන්න පුලුවන් තරම් වූ ජීවිතයක් වෙනුවෙන් සූදානම් වෙලා තියෙන්නේ.. අනිත් හැමෝටම හොඳ සුවඳ මල් තමන්ගේ මංගල්‍යයේදී ලැබුනත් ඇයට ලැබෙන්නේ ගිණිමල් පොකුරක්.. ඒ් යුද්ධයේ භීතිකාවත් ඒක්කමයි. ඒ් වගේ අනතුරක් අතට අරගෙන තරුණියකගේ සුන්දරම දවස වෙච්ච මධුසමය සමයත් මධුර මිහිරි අයුරින් තම ආදරවන්තයා ඒක්ක ගෙවන්න ලැබෙන්නේ කටු අතරේමයි.. ඒ් භීෂණය නිතර තමා වටේ තියාගෙනයි ඇයට හැම සුන්දර මෙහොතක්ම ගෙවන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ.

ගිනි අවිත් එක්ක පෙමින් බැදුනු
විහඟ සෙනග අඩාවී..
ඒ කදුළු සිංහලට නගන්න
නුඹට හැකිය ප්‍රියාවී..
ආදරය නුඹට බාරයි
රැකගනින් දේවතාවී..

ගිණි අවිවලට ආදරය කරන පිරිස් කඳුලුත් ඒක්ක තමයි ජීවත් වෙන්නේ.. උතුරුකරයට වෙලා තියෙන අසාධාරණයන් නිසා අවි ගත්ත අය තමයි අපිත් ඒක්ක ඉන්නේ. අන්න ඒ් දුක කඳුලු සිංහලට හරවල දකුණේ මිනිස්සුන්ට කියා දෙන්න නුඹට පුලුවන් වෙයි. හැබැයි ‌මේ මොන යුද්ධය කලත් මගේ ආදරය නුඹ ලඟ තියෙන්නේ. ඒ් ආදරය පරිස්සම් කරන්න ඔ්න නුඹයි කියල ඒ් පෙම්වතා කියනවා.. සිංහල මිනිස්සු ඒක්ක යුද්ධ කලත් අවි ගත්තු තම සගයන් සිංහල තරුණියක් වුන ඇයට විරුද්ධ වෙන් හැදුවත් තමන්ගේ ආදරය නිසා ඇයට දේවත්වයෙන් සලකන්න, ඔහු සතු සියලු ආදරය සැප සම්පත් දෙන්න ඔහු පැකිලෙන්නේ නෑ.

දැන්අවසානයේ කියන්නම් මේ තරුණයා සහ තරුණියට ඉන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියල. මේ තරුණයා තමයි ඒල්. ටී. ටී. ඊ. සංවිධානයේ හිටපු පොලිස්පති සහ පසු කලෙක දේශපාලන අංශයේ හිටපු නායකයා. ඒ් දෙන්නාම අවසාන සටනේදී මියගියා කියල තමයි සඳහන් වෙන්නේ. කොහොම වුනත් මේ යුද්ධයේ තිබුන අපූරු ප්‍රේම කතාවක් අපූර්ව සුන්දරත්වය තියෙන ගීතයක් කරන්න රත්න ශ්‍රී විජේසිංහයන්ට තිබුන දක්‍ෂතාවය නම් අගය කල යුතුමයි.

ඒහෙම නම් තව ගීතයක කතාවක් ඒක්ක ඒනකම් මේ ගීතයේ සුන්දරත්වය විඳින්න. ආයුබෝවන්

සිංහල සිංදු කියන
නළලේ තිලක තියන කිරිල්ලී...
තුඩින් හදවතක් අරගෙන
ගිණිගත් තල් අරඹට ආවාදෝ ඉගිල්ලී...

දිව නුහුරු බසින් පෙම් කවි කී
කුරුල්ලාට වශීවී..
ගිනි මලින් තැනූ මල් පොකුරක්
අතට ගත්ත මනාලී..
මධුසමේ මධුර කටු අතරේ
පිපී වැනුන සුරූපී...

සිංහල සිංදු කියන...//

ගිනි අවිත් එක්ක පෙමින් බැදුනු
විහඟ සෙනග අඩාවී..
ඒ කදුළු සිංහලට නගන්න
නුඹට හැකිය ප්‍රියාවී..
ආදරය නුඹට බාරයි
රැකගනින් දේවතාවී..

සිංහල සිංදු කියන...//

ගායනය : ගුණදාස කපුගේ
පද රචනය : රත්න ශ්‍රී විජේසිංහ
සංගීතය : ගුණදාස කපුගේ

ඉරට්ටේ නැතිව ඔත්තේ තියන්නේ ඇයි?

ඡායාරූපකරණයේ දී රාමුව තුල වස්තු සංවිධානයේදී වස්තූන් ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක් තියනවාට වඩා වැඩි සාර්ථකත්වයක් ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් තිබුනාම තියෙනවා. පින්තූරය ඇතුලේ වස්තූන් ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් තිබුනාම ඒ පින්තූරය දිහා ටිකක් වෙලා බලන් ඉන්න හිතෙනවා. ඇයි එහෙම වෙන්නේ?

ඡායාරූප රාමුව ඇතුලේ වස්තූන් ගණන තත්පරේක දී ගණන් කරන්න මොලේට පුළුවන් නම්, ඒ වෙලාවේදී පින්තූරය ඇතුලේ වස්තූන් ඉරට්ට සංඛ්‍යාවක් තියල තියෙනවා කියල හිතන්න. දැන් අපේ මොලය ඒ ඒ වස්තූන් යුගල් කරන්න පෙළඹෙනවා. එවිට රාමුව තුල ඒ ඒ වස්තූන් යුගල් වශයෙන් වෙන්වෙලා රාමුව තුල ඇස රැඳෙන්නේ නැතිව ඉවත් වෙනවා. 
නමුත් ඇස වස්තූන් ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා නම් ඒ ඒ වස්තූන් එක එකක් සමඟ තරඟ කරන්න පටන් ගන්නවා. මොලය මේ වස්තූන් ටික තුල එහා මෙහා යමින් ඒ වස්තූන් අතර ප්‍රමුඛයෙක් සොයන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ තාමත් ඇස රාමුව ඇතුලේ. ඊට පස්සේ ඒ විශේෂිත වෙන වස්තුව සඳහා තමා විසින්ම සපයා ගන්නා ලද අර්ථ කථනයක් දෙමින් දිනවනවා. 

ඒ අතරම මෙම වස්තු සංඛ්‍යාව තත්තපරයකදී ගණනය කරන්න බැරි තරම් විශාල වූවා යැයි සිතන්න. එවිට මොලය ඒ වස්තූන් කණ්ඩායම් කරන්න පටන් ගන්නවා. වස්තු කන්ඩායම් වශයෙන් තේරුම් ගන්න මොලය රාමුව තුල ඇති කණ්ඩායම් ප්‍රමාණය ඔත්තේ ද ඉරට්ටේ ද යන්න මත නැවත පළමුවෙන් කියූ ක්‍රියාදාමය අනුවම ඡායාරූපය කියවන්න පටන් ගන්නවා.

මේ වස්තුන් කණ්ඩායම් කිරීමේදී මොලය විසින් ආලෝකය - අඳුර සහ විශාලත්වය වැනි සාධක උපයෝගී කර ගන්නවා. මේ විදිහට කණ්ඩායම් කරන්න පටන් ගන්න නම් වස්තුන් සංඛ්‍යාව 9 කට වඩා වැඩි විය යුතු යැයි පර්යේෂකයන් විසින් සොයාගෙන තිබේ.
ඡායාරූපකරණය ඇතුලේ අපිට මේ දෙකම නිර්මාණශීලී විදිහට යොදාගෙන රසවිඳින්නා වෙනුවෙන් ප්‍රකාශණයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඉරට්ට සංඛ්‍යවක් රාමුව ඇතුලේ තියන ශක්තිමක් නොවෙනස්වන සුලු අදහසක් ඇතුල්කරන ගමන්ම ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් තැබීම තුලින් යම් කිසි චලනයක්, වෙනස් වීමත් රස විඳින්නාට දනවන්න පුළුවන්.

ඔයල ගාව තියෙන පින්තූරත් සන්සන්දනය කරල බලන්න. කෙටියෙන් ලියපු මේ ලිපිය ගැන ගැටලු තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. 

මගේ ගමන් බිමන් එකසිය දහහතරවන කොටස - දෙහෙන ඇල්ල

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන සුන්දර වූත් අප්‍රකට වූත් දිය ඇලි අතර දිය ඇල්ලක් ගැන කලින් ලිපියක ලියුවා මතක ඇති. ඒ් බේරුවත්ත ඇල්ල. මේ ලියන්න යන්නේ ඒ් පැත්තේම තියෙන තවත් දිය ඇල්ලක් ගැනයි. ඒ් තමයි දෙහෙන ඇල්ල. රත්නපුර ඉඳන් බලංගොඩ වේවැල්වත්ත මාර්ගයේ කිලෝමීටර 18ක් විතර ගියාම පහලගම සහ අමුණුගම කියන ගම් දෙක අතරේ පාර අයිනේම දෙහෙන ඇල්ල දකින්න පුළුවන්.
මීටර 73ක් පමණ උස මේ දිය ඇල්ල ස්ථර දෙක් විදිහට තමයි ගලා බහින්නේ. ගම් වැසියන් ගස්ලබු ඇල්ල කියන නමින් හඳුන්වන්නේත් මේ ඇල්ලම තමයි. නමුත් ඒ් නම හැදෙන්න විදිහක් ගැන කිසි සටහනක් නැහැ. අතීතයේ ප්‍රාදේශීය රජ කෙනෙක් විසින් දඩුවම් පමුණුවන්න භාවිතා කල නිසා දමන ඇල්ල නමින් හඳුන්වා පසුව දෙහෙන ඇල්ල බවට ව්‍යවහාරයට ආවා කියල මතයක් තියෙනවා. තවත් මතයක් නම් ප්‍රදේශයේ ඈපා තනතුර ලැබූ පාලකයෙක් නීතියේ රැහැනට හසුකර ගත් වැරදිකරුවන් දිය ඇල්ල පාමුලට තල්ලු කල නිසා දෙහෙදු ඇල්ල ලෙස ප්‍රකට වී පසුව දෙහෙන ඇල්ල ලෙස ලෙස ව්‍යවහාරයට පැමිණ ඇතැයි ද කියවේ.

දෙහෙන දොලෙන් පටන් ගන්න දෙහෙන ඇල්ල අවසානයේ දී බඹරබොටුව ගඟට ගලා බහිනවා. පසුව කලු ගඟට එක්ව මුහුදට ගලා බසී. වර්ෂා කාලයේදී මීදුම් පටලයක් වගේ පිණි වලින් මාර්ගය එක්කම වසා ගන්නා නිසා අපූර්ව සුන්දරත්වයක් ඇති කරන දිය ඇල්ලක් බවට පරිවර්ථනය වෙනවා.
වැස්ස අඩු කාලෙට නම් මේ දිය ඇල්ලේ නාන්න පුළුවන්. නමුත් දිය ඇල්ල බලන්න එන අය නිසා සහ නාන්න ආව අය දාල ගිය කුණු නිසා ගොඩක් දුරට මේ පරිසරයත් විනාශ වෙන්න පටන් අරන්. ඒ් නිසා මේ දිය ඇල්ල බලන්න ගිහින් විනාස නොකර ඒන්න කියන පණිවිඩය නම් දිය යුතුමයි.


Extension Tube එක්ක සෙල්ලම් - දන්න සිංහලෙන් Macro Photography - පස්වන කොටස

ඔන්න ආයෙමත් කාලෙකින් Macro Photography ගැන ලියන්න හිතුවා. මේ කියන්න යන්නේ ගොඩක් කට්ටිය අමාරුවේ වැටෙන තැනක් ගැන.. ඒ තමයි මැක්‍රො ඡායාරූපකරණයේදී Extension Tubes භාවිතා කරන හැටි.

මේක කියවන්න කලින් මම මීට කලින් ලියපු Macro Photography ලිපි කියවල හිටියොත් වඩා සාර්ථක වෙයි...
හරි අපි දැන් බලමු සෙප්පම වෙන්නේ කොහොමද කියල.

මුලින්ම මතක තියා ගන්න අපි මෙතැනදී භාවිතා කරන්නේ ප්‍රතිභිම්භ දුර වෙනස් කිරීමේ ක්‍රමවේදය. විද්‍යාව පීරියඩ් එක කට් කරේ නැති ලමයින්ට මේ ලියන ලියක මතක ඇති කියල හිතනවා. මේ ටික එයාලට ඒ ටික මතක් වෙන්න. කම්මැලි අය මේ ටික පාස් කරල පහලට යන්න.. ඒ අයට අවශ්‍ය ටික පහල තියෙනවා...

වස්තුවේ විශාලනය - m
වස්තු දුර - u
ප්‍රතිභිම්භ දුර - v
කාචයේ නාභි දුර - f

m = v / u

1/f =  1/v + 1/u

මෙන්න මේ සමීකරණ දෙක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. අපි ඉතුරු ටික කරන්නේ මෙන්න මේ සමීකරණ භාවිතා කරලයි.

දැන් ඉතින් අපි ගාව තියෙන ලෙන්ස් එක ගනිමු. ඒකට තියෙනවා Maximum Reproduction Ratio කියල එකක්. උදාහරණයක් විදිහට Nikkor 50mm 1.8G ලෙන්ස් එකක් Maximum Reproduction Ratio එක 0.15x. වස්තුව නාභිගත වෙන අවම දුරේදී සෙන්සරය මත සටහන් වෙන පින්තූරේ සත්‍ය ප්‍රමාණය දිගින් L ප්‍රමාණයක් කියල හිතමු. 50mm එකේදී නාභිගත වෙන අවම දුරේදී ඒ කියන්නේ 450mm වස්තුවක් තිබ්බොත් සෙන්සරය මත සටහන් වෙන පින්තූරයේ සත්‍ය ප්‍රමාණය එනම් L අගය වෙන්නේ 240mm. මේ අගය සෙන්සරයේ ප්‍රමාණයෙන් බෙදුවාම අපිට එනවා Maximum Reproduction Ratio එක. Full Frame එකකදී මේ අගය 36mm / 240mm = 0.15. Nikon Crop sensor එකක් තියෙන කැමරාවක දී නම් Crop Factor එක 1.5යි. ඒ කියන්නේ L අගය 160mm. නමුත් සෙන්සරයේ ප්‍රමාණය 24mm නිසා ආයෙමත් Maximum Reproduction Ratio එක 0.15 කියල ලැබෙනවා.
පින්තූරය අන්තර්ජාලයෙන්
දැන් අපි බලමු Magnification එක කොහොමද කියල. විශාලනය අර්ථ දක්වන්නේ වස්තුවට සාපේක්‍ෂව ප්‍රතිභිම්භයේ උස කියල. එතකොට Nikon APS-C එකක දී 50mm 1.8G Lens එකක් 24mm වල 160mm සටහන් කරනවා. ඒ කියන්නේ 0.15ක විශාලනයක්. දැන් Extension Tube එකක් භාවිතා කරද්දී ඇතිවෙන ප්‍රතිභිම්භයේ විශාලනය හොයා ගන්න පුළුවන් සමීකරණයක් තමයි ඔයාලට මම මේ දෙන්න යන්නේ. මේ අලුත් සමීකරණයෙන් ලේසියෙන්ම Magnification එක හොයාගන්න පුළුවන්.

නව විශාලනය = අවම නාභිගත වන දුරේදී ලෙන්ස් එක සතු විශාලනය + (Extension Tube එකේ දිග / ලෙන්ස් එකේ නාභි දුර)

උදාහරණයක් විදිහට 50mm 1.8G ලෙන්ස් එකට 12mm Extension Tube එකක් සවි කලා කියල හිතමු. එවිට,

නව විශාලනය = 0.15 + (12mm / 50mm) = 0.39

හරි දැන් අපි බලමු ඒකට හරියන ප්‍රතිභිම්භ දුර කීයද කියල. ඒකට අපිට ඕන වෙනවා මෙන්න මේ සමීකරණය m = v / u. 

Extension Tube එකක් නැති අවස්ථාවේදී v අගය හොයාගමු..
0.15 = v / 450mm
v = 67.5mm

Extension Tube එකක් භාවිතා කලාම වෙන්නේ කැමරාව සහ ලෙන්ස් එක අතර දුර වැඩි වෙන එක. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිභිම්භ දුර වැඩි වෙන එක. අපි කියමු ඒක v' කියල. ඊට පස්සේ අපි ඒ දුරට වස්තුව නාභිගත කරනවා.
පින්තූරය අන්තර්ජාලයෙන්

එවිට v' = v + Extension Tube එකේ දිග

v'= 67.5mm + 12mm = 79.5mm

එවිට නාභිගත වෙන අවම දුර හොයාගන්න අපිට m = v / u සමීකරණය යොදාගන්න පුළුවන්. එවිට,

0.39 = 79.5mm / u
u = 203.8mm

දැන් වැඩේ හරි මේ ගණනය කලාම අපිට පුළුවන් අපි Extension Tube භාවිතා කලාම අපට ලැබෙන උපරිම විශාලනය සහ උපරිම විශාලනයේදී අවම නාභිගත වෙන දුර සොයා ගන්න... 

මේ තියෙන්නේ මම සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන මම ගාව තියෙන ලෙන්ස් ටික... 

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G
AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR
AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED

ඒ එක්කම මම ගාව තියෙන Extension Tube Set එක තමයි 12mm, 20mm සහ 36mm. මේ ටික භාවිතා කරල මම විවිධ දුර අගයන් 7ක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ 12mm, 20mm, 32mm, 36mm, 48mm, 56mm සහ 68mm.

ඔය උඩින් කිව්ව ගණනයන් ටික කරල මම හදපු වගුව තමා මේ තියෙන්නේ....

දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එන්න ඕන.. ඒ තමයි මොන මංගල්‍යයකටද මේවා ගනන් හද හද ඉන්නේ Extension Tube එක සෙට් කරා පින්තූර ගත්තා නේද කියල. 

නමුත් කැමරාවේ වදින පින්තූරය වෙනුවට අපිට ඕන පින්තූරය ගන්න හිතන අයට මේ ටික හොදටම වැදගත් වෙනවා. මොකද අවශ්‍ය කරන විශාලනය කලින් තීරණය කරල පින්තූරෙ තීරණය කලාම ජීවී සතෙක් එක්ක තමාට වැඩ කරන්න තියෙන දුර සම්බන්ධයෙන් තීරණය ගනිද්දී මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. 

උදාහරණයක් විදිහට මට16mm ජීවී සතෙක් Nikon APS-C සෙන්සරය සහිත කැමරාවකින් රාමුව පිරෙන්න ගන්න ඒන කියල හිතන්න. ඒ කියන්නේ 1:1.5ක විශාලනයක් සහිතව ඕන. වගුව බැලුවාම මට ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක මම ගාව තියෙන 50mm එකට 68mm දිග Extension tube සවි කරගන්න එක. අනික මගේ 105mm Macro ලෙන්ස් එකට 56mm දිග Extension Tube සවිකර ගන්න එක. 

මේ දෙකෙන් මොකක්ද තෝරගන්නේ කියන එක බැලුවාම මම ජීවි සතෙක් නිසා මට වැඩ කරන්න ඕන කරන ඉඩ සලකලා අවම නාභිගත වෙන දුර ගැන හිතනවා. 50mm එකට 68mm Extension Tube සවි කලාම නාභිගත වෙන්නේ 89.7mm වලදී නමුත් 105mm macro එකට 56mm Extension Tubes සවි කලාම අවම නාභිගත වෙන දුර විදිහට ලැබෙන්නේ 241.8mm දුරක්. ඒ කියන්නේ මට වැඩිපුර 152.1mm අවකාහයක් ලැබෙනවා. මේ වකාශය ඇතුලේ ආලෝකය නිදහසේ හසුරවන්න. සතාගේ අවධානයට යොමු වීම අඩු කරන්න වගේ දේවල් ගොඩක් කරන්න පුළුවන්..

ඒ නිසා පින්තූරයක් ගනිද්දී තමන් භාවිතා කරන දේවල් ගැන ටිකක් හිතන්න...


එතකම් ආයුබෝවන්..